Oferta

 • Zgodnie z wymogami i oczekiwaniami klientów, posiadamy szeroki wachlarz usług, z których najważniejszymi jest sporządzania wyceny oraz analiza rynku nieruchomości. Dokonujemy wycen:

  • wycen nieruchomości komercyjnych, takich jak biurowce, magazyny, hale produkcyjne oraz budynki przemysłowe,

  • lokali mieszkalnych i użytkowych,

  • zabudowań mieszkalnych,

  • wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

  • gruntów rolnych i leśnych,

  • nieruchomości zabytkowych,

  • przedsiębiorstw oraz maszyn,

  • poniesionych kosztów inwestycyjnych,

 • Dodatkowo zajmujemy się wyjaśnianiem stanu prawnego nieruchomości, mieszkania, wydawaniem ekspertyz i opinii budowlanych, doradztwem inwestycyjnym z zakresu nieruchomości, tworzeniem pomiarów inwentaryzacyjnych konkretnych obiektów. Firma nasza prowadzi też badanie rynku nieruchomości dla biur działających na rynku polskim, dzięki czemu agencję mogą zaoszczędzić pieniądze wykorzystując zasady outsourcingu . Nasza firma prowadzi też usługi dla osób prywatnych jak np. wycena mieszkań

  Nasz rzeczoznawca majątkowy zadba o twoje sprawy gdy potrzebny ci będzie biegły sądowy który oszacuje wartość twojej nieruchomości.

 • Sporządzana przez nas wycena domu, mieszkania czy też innej nieruchomości zgodna z ich celami i przeznaczeniem, które zostają uwzględnione w operatach szacunkowych, stanowiących indywidualną ocenę rzeczoznawców nieruchomości dotyczących wartości konkretnej nieruchomości. Każdy z nich zawiera podstawowe informacje, takie jak:

  • cel i zakres wyceny,

  • źródła danych o nieruchomości,

  • podstawy prawne,

  • opis stanu obiektu,

  • uzasadnienie wyboru metody i techniki szacowania,

  • analiza rynku względem sposobu wyceny konkretnej nieruchomości.

  We wszystkich innych sytuacjach, które nie zostały uwzględnione w wyżej wymienionej liście, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy