O nas

Jako doświadczony zespół, który od lat zajmuje się nie tylko wyceną nieruchomości, ale i analizą rynku oraz sporządzaniem raportów na potrzeby zleceniodawców, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych, postępujemy zawsze zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, który zobowiązuje nas do przestrzegania jego podstawowych zasad:

  1. działania w sposób bezstronny oraz zgodnie z poszanowaniem prawa

  2. postępowania w sposób rzetelny w stosunku do klienta oraz zachowywania poufności danych

  3. wykonywania czynności zawodowych w sposób zrozumiały i czytelny

  4. odpowiedzialności i staranności względem powierzonych zadań

  5. postępowania zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami zawodowymi

  6. sporządzania operatów szacunkowych w sposób obiektywny

  7. brania pełnej odpowiedzialności za tworzone opracowania

  8. działania z szacunkiem do wykonywanego zawodu

  9. reagowania na wszelkie przejawy nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej

  10. szanowania swojej pracy za pośrednictwem godnego wynagrodzenia

Wszystkie opracowania, jakie tworzymy, bez względu na to czy jest to analiza rynku nieruchomości, raporty, operaty czy inne poświadczenia, zawsze posiadają wszystkie wymagane elementy formalne oraz merytoryczne i powstają ściśle w oparciu o przepisy prawa. Ze względu na to, że każde zlecenie jest inne i każde wymaga indywidualnego podejścia, współpracujemy z zespołem specjalistów, zajmujących się na co dzień branżą nieruchomości oraz posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą lokalnego rynku. Nasze wysokie kwalifikacje umożliwiające wykonywanie nawet nietypowych zleceń i sprawnego dokonywania wycen.

Szacowanie wartości jest procesem, który wymaga przeprowadzenia za każdym razem szczegółowego i wnikliwego przeanalizowania rynku i wizji lokalnej, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz pomiarów inwentaryzacyjnych. Nasze umiejętności, które ciągle są poszerzane dzięki szkoleniom i kursom dokształcającym, pozwalają na dokładność i sprawność przeprowadzanych wycen i analiz, dzięki czemu większość naszych pracowników posiada tytuł rzeczoznawca majątkowy.

W ciągu wielu lat pracy w branży udało nam się wycenić już kilkaset nieruchomości, za każdym razem osiągając satysfakcjonujący efekt końcowy.